Sköldkörtelsjukdomar

Depression kan vara något annat
I dagens samhälle har sjukdomar som depression och utbrändhet blivit mycket vanligare än tidigare. Detta beror till viss del på en ökad stress inom många samhällsområden. Dock har de senaste årens forskning visat att många av de ”nya” sjukdomsfallen endast består av förväxlingar. Att skylla på depression eller utbrändhet har blivit så vanligt att det blivit en ursäkt. Men den som känner sig trött och nervös kan lika väl lida av rubbningar i sköldkörteln.

Sköldkörtelrubbning
Sköldkörtelrubbning innebär att ämnesomsättningen är för låg eller för hög. På grund av ovanstående problem upptäcks sjukdomsfallen ofta sällan, om än alls. Idag räcker det med ett enda blodprov för att upptäcka sjukdomen, vilket är en enorm skillnad mot vad som krävdes för 30 år sedan. Rubbningarna kan leda till både hög respektive låg nivå av ämnesomsättning. Svettningar, hjärtklappning, sömnsvårigheter och nervositet är exempel på symptom för eventuellt hög ämnesomsättning. En lägre omsättning bevisas av enorm trötthet, frusenhet, viktökning och dåligt minne med mera.

Struma
Struma är en benämning som innebär att sköldkörteln expanderat till onormal storlek. En inflammation i körteln eller brist av spårämnet jod i kosten kan vara orsaker till en sådan förstoring. Risken att drabbas ökar vid graviditet och pubertet eftersom kroppens dagliga behov av jod är större under dessa perioder. Struma ger inte alltid problem, men de typer som besvärar behandlas antingen genom mediciner eller genom operation. Struma var en mycket vanlig sjukdom under mellankrigstiden, och det var först efter denna som man började lära sig att bota åkomman.

Jod åt sköldkörteln
Jod är ett av många spårämnen som kroppen är i dagligt behov av för att kunna bygga de proteiner som behövs för olika anatomiska funktioner. Jod ingår i två hormoner nödvändiga vid ämnesomsättningsprocessen. Dessa benämns som T3 och T4. Brist på dessa hormoner kan ge struma. Om den som har brist på hormonerna är ammande kommer bristen även att påverka barnet, som då kan utsättas för fysisk eller mental missväxt.

Att söka vård
De flesta fallen av sköldkörtelsjukdomar ger lindriga besvär och kan lämnas obehandlade utan risk. Dock finns det inga symptom som talar om skillnaden mellan de farliga och de neutrala varianterna. Därför är det viktigt att söka vård ifall många av de ovan nämnda symptomen uppstår. En tidig upptäckt kan vara skillnaden mellan tablett och operation.