Okänd, eller bara okunnig?

”Fet av okänd sjukdom”
Det finns idag väldigt få sjukdomar som är totalt okända. Ovanstående citat är ett knep som media använder sig väl av för att väcka läsarnas intresse. En möjlig motivering till det här knepet är att sköldkörtelsjukdomar ofta och lätt förväxlas med depression och utbrändhet. Sköldkörtelsjukdomar kan antingen yttra sig genom en för hör eller en för låg ämnesomsättning. Ett symptom vid låg ämnesomsättning är viktökning, eftersom alla ämnen intagna via kosten inte kan tas omhand i den takt de borde. Därav den påhittiga och intresseväckande rubriken.

Okunskapen är en förväxling
Sköldkörtelsjukdomar drabbar cirka fem procent av den svenska befolkningen och är vanligast hos kvinnor. Forskningen kring dessa har kommit mycket långt och sällan träffar man på ett fall med stora behandlingssvårigheter. Tvärtom är det inte alltid sjukdomen upptäcks så tidigt som möjligt då den ofta misstas som de vanligare sjukdomarna depression och utbrändhet. Det är inte förrän symptomen sträcker sig längre än dessa som man börjar fundera på att det kan vara något annat. Många av symptomen för de tre sjukdomstyperna är mycket lika, vilket gör denna förvirringsperiod mycket lång. Sjukdomen är alltså inte på något sätt okänd, utan snarare förväxlad.